Proves Teberosky: exemple pràctic

Ja ens acostem al final del curs i cal fer els informes. Per a poder explicar com veiem l'evolució de cada nen ens cal molta informació que t'aporta el dia a dia.

Per valorar el nivell de desenvolupament dels nostres alumnes utilitzem diferents estratègies que complementen la nostra tasca d'observació. Dins l'aula podem obtenir molta informació, però sovint, ens trobem que ens calen eines que sistematitzin algunes observacions i ens ajudin a avaluar què saben els nens, quin és el nivell de la classe i com podem ajudar a aquells que tenen més dificultats.

Per aquesta raó, utilitzem diferents proves que ens ajuden a detectar els alumnes amb més necessitats, avaluar quins aspectes s'han de reforçar, observar l'evolució al llarg del curs...

La Dra. Emilia Ferreiro i la Dra. Ana Teberosky van estudiar i investigar l'evolució de l'escriptura i van arribar a concloure que en l'aprenentatge de la lectoescriptura hi ha quatre grans nivells per als que hem passat tots a l'hora d'escriure:

En la imatge següent es veu l'evolució d'un grup de P5 al llarg del curs:

 TAGS: Així doncs, les proves que s'utilitzen a P5 per esbrinar el nivell de lectoescriptura de cada alumne són les proves anomenades Teberosky

La prova la fa cada nen de manera individual, se'ls hi dóna paper i un llapis i se'ls demana que escriguin el seu nom. Seguidament els hi dictem una paraula d'una síl·laba (per ex. gat), una de dues síl·labes (per ex. tigre), una de tres síl·labes (per ex. esquirol), una de quatre síl·labes (per ex. papallona) i una frase on apareix una de les paraules abans dictades (per ex. El gat beu llet).

Exemple d'evolució amb les proves Teberosky

En les següents imatges podem veure clarament l'evolució d'una nena durant tot un curs.

Octubre

A l'octubre se li va fer el dictat de les paraules abans esmentades i estava en un nivell presil·làbic. En fer la prova, la nena deia en tot moment que no sabia escriure, estava molt bloquejada. En aquest cas és molt important animar-los a escriure i desangoixar-los explicant que estem aprenent i poc a poc sabrem escriure més lletres:

 TAGS:

Febrer

Al febrer se li va fer el dictat de les mateixes paraules i ja estava en un nivell sil·labicoalfabètic. De l'octubre al febrer va agafar molta confiança i de seguida es va animar a escriure:

 TAGS:

Juny

Al juny se li va tornar a fer el dictat i es va veure com ja estava en el nivell alfabètic i a més a més, utilitzant la lletra lligada:

 TAGS:

Conclusió

Com podem veure, les proves Teberosky són un instrument molt útil per a conèixer el nivell d'escriptura que té cada nen i oferir-li les eines per a que ell o ella vagi construïnt el seu aprenentatge. Alhora, com a mestres, aquestes proves ens donen molta informació sobre quin nivell té el grup a principi de curs i així saber quin és el punt partida.

Si encara no les utilizeu, animeu-vos!