Normes de la classe (P5)

Per al bon funcionament de la classe, necessitem conèixer i complir unes normes. Per aquesta raó, els primers dies del curs, entre tots decideixen quines normes necessitem per fer classe i en fan un recull que sempre ha d'estar present a l'aula. 

Les normes que han sortit aquest curs són:

 • Hem de parlar bé, sense paraulotes.
 • Només cridarem al pati.
 • Quan treballem, no fem sorollets.
 • Hem d'escoltar la mestra.
 • Ens hem d'estimar.
 • Hem d'aixecar el dit per parlar.
 • Hem de deixar parlar els altres.
 • Hem d'anar per la classe caminant, sense córrer.
 • Hem de cuidar el material.
 • Hem de recollir bé el material.
 • Hem de fer silenci quan treballem.
 • Hem de ser bons amics.

 

És molt important que se sentin partíceps de la realització de les normes ja que facilitarà que les duguin a terme i en tindran molt més respecte. Per aquesta raó, va molt bé que per parelles les pensin, les escriguin i les decorin. Cada nen la pot escriure per una banda i així veiem la mateixa norma per les dues cares de la cartolina.

A l'hora de redactar, els hem d'ajudar a escriure les normes en positiu ja que, d'aquesta manera,  no només els hi ensenyem quina és l'acció que no poden fer sinó que els hi ensenyem quina és l'acció acceptada.

 Un cop escrites, les pengem del sostre per a poder-les tenir sempre ben visibles.

En paral·lel a l'activitat de les normes també es pot fer un contracte de compromís amb les seves signatures, per així comprometre's a seguir les normes que hem decidit entre tots.